Wooncommissie Zwammerdam
Wooncommissie. 

Bouwlocatie Ipse terrein.

In mei 2019 heeft Ipse de Bruggen het College van Burgemeester en Wethouders verzocht een positieve grondhouding af te geven ten aanzien van een bestemmingsplanwijziging voor de herontwikkeling van de Spoorlaanzone. Het College heeft daarop geantwoord dat het wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging als de beoogde ontwikkeling een meerwaarde biedt voor Zwammerdam. Om deze reden vindt de gemeente het belangrijk dat het traject om te komen tot herontwikkeling, in goed overleg met de inwoners van Zwammerdam gebeurt. Het College heeft op 11 juni een brief hierover geschreven aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. In de onderliggende stukken, die overigens door besluitvorming over de locatiekeuze van de MFA enigszins onvolledig zijn, wordt de mogelijkheid van de bouw van 50 tot ruim 100 woningen geschetst. Het College heeft toegezegd met een agendavoorstel te komen voor de raad over het besluitvormingsproces. BVZ/Wooncommissie zal daarin actief participeren. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om de grootste locatie voor woningbouw en goede kansen biedt voor een samenstelling van een goede mix en fasering daarvan.

De Wooncommissie acht het van groot belang om u over deze nieuwe ontwikkeling en overige op deze site omschreven mogelijkheden regelmatig te informeren. Om met alle betrokkenen nieuwe en bestaande wegen te kunnen inslaan en de inwoners te informeren over de voortgang.