Wooncommissie Zwammerdam
Wooncommissie. 

Bouwlocatie hoofdveld Voetbalvereniging.

 De voetbalvereniging Zwammerdam zelf, maar ook veel bewoners van het dorp, maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de vereniging. De club heeft te maken met een flinke terugloop van het aantal spelende leden, mede veroorzaakt door te weinig passende woongelegenheid voor startende gezinnen. De afgelopen decennia zijn die naar omliggende kernen vertrokken om daar hun gezinnen te gaan stichten. Zij zelf en hun kinderen worden vroeg of laat lid van een vereniging in hun woonplaats en niet in Zwammerdam. In het seizoen 2018-2019 is het aantal elftallen en kleinere teams (in totaal 8) dat in de reguliere competities uitkomt zodanig gekrompen  dat volgens de normen van de KNVB en rekening houdend met het feit dat het een kunstgrasveld betreft, net volstaan zou kunnen worden met één (1) veld. Al met 1 elftal meer heeft de voetbalvereniging een half veld meer nodig, zodat er een delicaat en risicovol evenwicht ontstaat als de capaciteit wordt teruggebracht naar 1 veld.

De voetbalvereniging heeft haar veld 2 op eigen initiatief en met inbreng van financiéle bijdragen door de leden, sponsoren en de inwoners (67.000,- euro) gerealiseerd. Mede door het inbrengen van reguliere onderhoudsmiddelen van het voormalige Sportspectrum voor het voormalige kleine kunstgrasveld dat in 2015 aan vervanging toe was. Het kleine kunstgrasveld is teruggegeven aan de gemeente en als antikraak door de voetbalvereniging beheerd. In plaats van te huren van de gemeente heeft de voetbalvereniging als aanvulling op de onderhoudsbijdrage van de gemeente, een lening voor 10 jaar bij de bank afgesloten en dat geld afgedragen aan de gemeente c.q. het voormalige Sportspectrum. De voetbalvereniging heeft het kunstgrasveld niet in eigendom maar huurt het voor 0,00 euro van de gemeente voor een periode van 10 jaar.

Gelet op bovenstaande constatering is de Wooncommissie van mening dat de tijd is aangebroken om het kunstgrasveld van de voetbalvereniging in te richten als hoofdveld en het vrijkomende grasveld voor een zo groot mogelijk deel, rekening houdend met de restbehoefte van de voetbalvereniging, te benutten als bouwlocatie. Te denken valt aan een benodigde restbehoefte van ongeveer 1/3e van de gehele oppervlakte van het huidige hoofdveld en omringende ruimten. Voordeel is bovendien dat er een gedegen aansluiting kan worden gemaakt op het aangrenzende MFA-initiatief. Een ander voordeel is dat door het woningbouwinitiatief op het hoofdveld het heersende bezwaar wordt weggenomen dat de nieuwe MFA een ongunstige ligging zou hebben ten opzichte van de afstand van de bebouwde (dorps) omgeving.