Wooncommissie Zwammerdam
Wooncommissie. 

Alle bouwlocaties in beeld.

 

In de overleggen in mei en juni 2019 tussen de gemeente, Woonforte en de BVZ/Wooncommissie is er gekeken naar de feitelijke woningbehoefte (prioriteiten) en de meest kansrijke en betaalbare realisatiemogelijkheden op de kortst mogelijke termijn. De voorlopige uitkomst daarvan is dat er een gewenst aanbod is binnen 5 jaar van 45 tot 50 nieuwe woningen. Dat aantal kan, ook afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties en initiatieven hoger worden in de periode, maar gewaakt moet worden voor teveel eenzijdig aanbog tegelijkertijd. Dat is de moeilijkheid van het programma en tevens de uitdaging. Bij het gewenste aanbod van nieuwe woningen wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de doorstromingsmogelijkheden om "een leven lang wonen in Zwammerdam" mogelijk te maken en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande woningvoorraad. We kunnen dan ook spreken van een woonprogramma en van een woningbouwprogramma. Tot het woonprogramma worden bijvoorbeeld gerekend de verkoop van bestaande huurwoningen door Woonforte. Niet tot het woonprogramma worden gerekend de reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden door Woonforte.

Woonprogramma.

Nr.

Omschrijving

Prijsklasse 

1. 

5 tot 10 stuks goedkope koopwoningen uit verkoop door Woonforte van sociale huurwoningen.

Noot: daarvoor in de plaats realiseert Woonforte vervangende nieuwbouw ( zie 5 en 6)

Onder de 200.000,- euro.

2.

5 stuks koopwoningen.

200.000,- tot 250.000,- euro.

3.

15 stuks koopwoningen eventueel in CPO verband.

250.000,- tot 350.000,- euro.

4.

10 stuks koopwoningen in CPO verband.

250.000,- tot 350.000,- euro.

5.

5 tot 10 stuks huurappartementen voor starters.

--,--

6.

10 huur-koopwoningen voor senioren bijvoorbeeld appartementen of hofjeswoningen.

--,--

 

Opties voor de komende 5 jaar. 


Omschrijving

Prijsklasse. 

a.

10 tot 15 stuks CPO woningen met een eerste optielocatie Vinkebuurt.

zie punt 3 en 4.

b.

5 tot 10 stuks uit verkoop Woonforte.

--,--

c.

5 stuks koopwoningen locatie voetbalveld. (eerste fase)

200,000,- tot 250.000 euro.

d.

15 stuks koopwoningen locatie voetbalveld (tweede fase)

250.000,- tot 350.000,- euro

e.

10 stuks gemengd koop/huur locatie Buitendorpstraat met nadruk op huur voor starters.

--,--

f.

5 tot 10 stuks woningen locatie Buitendorpstraat ter vervanging van verkochte huurwoningen.

--,--

g.

5 stuks huurwoningen locatie Buitendorpstraat voor senioren (appartementen of een soort hofje)

--,--

h.

5 stuks koopwoningen locatie Buitendorpstraat voor senioren (appartementen of een soort hofje)

--,--