Wooncommissie Zwammerdam
Wooncommissie. 

Even voorstellen.

De wooncommissie Zwammerdam werkt onder auspiciën van de Belangenvereniging van Zwammerdam (BVZ) en brengt namens deze vereniging berichten en standpunten naar buiten. De commissie opereert namens de BVZ in overleg met de gemeente, de woningbouwvereniging, woningzoekers en eigenaren van vastgoed oftewel woningen en grond. Regelmatig wordt er gecommuniceerd via het Dorpssignaal en als dat de zaak ten goede kan komen via de sociale media en deze website. De commissie wil een platform bieden voor alle leeftijdsgroepen en doelgroepen die op de woningmarkt in Zwammerdam actief zijn.

Via de website wordt vanaf 1 juni 2019 verslag gedaan van de inhoud van de werkzaamheden. Dit moment is gekozen omdat in het voorjaar van 2019 alle beleidsmatige vertrekpunten zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Daarnaast beschikt het dorp over een zelf medio 2018 gehouden woningbehoefteonderzoek, gebaseerd op 60 interviews. Nu komt het erop aan om spijkers met koppen te slaan en dat er daadwerkelijk gaat worden gebouwd in Zwammerdam, in eerste plaats voor de eigen behoefte. Daarbij wil de BVZ en de Wooncommissie op een meer innovatieve werkwijze samenwerking bevorderen tussen belanghebbende partijen. Innovatie betekent in dit verband een andere manier van denken, analyseren, organiseren en zakendoen.

Van buiten naar binnen werken.

Elk plan start met een mooie en heldere droom. Iets waarvoor je jezelf en als groep wilt inzetten. Een stip aan de horizon waarmee je alle belanghebbenden inspireert en motiveert. Hopelijk krijgt deze droom steeds meer vorm en inhoud zowel bij de gemeente Alphen aan den Rijn als bij haar inwoners waaronder die van Zwammerdam. Niet voor niets is de gemeente begonnen met een vorm van dienstverlening mede gebaseerd op de behoefte en de logica van de inwoners. Een dienstverlening, kwaliteits- en vraaggericht, beschikbaar en samen. Samengevat, het van "buiten" naar "binnen" werken. Een toepasselijke benaming trouwens voor een woningbouwinitiatief.

De Wooncommissie vindt deze methode een uitdaging. Door zo te werken wordt betrokkenheid bij de inhoud en de besluitvorming gestimuleerd en de nodige interne en externe kennis beter aangeboord. Een klimaat waarin het gevoel van uitdaging overheerst boven het gevoel van bedreiging en gebrek aan vertrouwen in de lokale politiek. We zullen het samen moeten doen.

Het plan om van buiten naar binnen te werken heeft alleen kans van slagen als er een werkwijze wordt gehanteerd met een vrije ruimte voor ondernemersachtig gedrag voor alle deelnemende participanten. Van vrijblijvendheid is geen sprake, maar een echte dialoog tussen politici/gemeente enerzijds en de burgers anderzijds. Oftewel van het bepalen van beleid naar het leiden van een proces van beleidsvorming.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO)

CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. In Zwammerdam is in de loop van 2018 een start gemaakt met een CPO-groep. Deze groep (een vereniging in oprichting) heeft inmiddels zelfstandig overleg met de gemeente over beoogde locaties voor woningbouw. Met het oog op de samenhang van het bouwen op diverse locaties voor verschillende doelgroepen is van belang dat de Wooncommissie en de CPO-groep nauw met elkaar samenwerken en waar nodig  elkaar ondersteunen.